MissionHouse

stichting foundation Mission House of The Gambia
Van vakantie tot hulp/ from holiday to aid

Februari 6 2021

The Ambulance was very very useful yesterday.  I drove and rushed a patient who was almost dying with Heart failure at Helping Hands to the teaching hospital yesterday. She survived and stable at the teaching hospital.  Thanks to God,  to you and  AFAS foundation

januari 2021
In het afgelopen jaar is er niet veel gebeurd vooral door de Corona-pandemie en doordat Dokter Dare ruim een half jaar in Ethipië een stage heeft gedaan. Hij heeft zich bekwaamd in bekken-operaties. Door verschillende periodes van qarantaine is hij pas eind juli weer in Nigeria aanwezig geweest. Tijdens zijn afwezigheid zijn er problemen geweest met het personeel van het Helping Hands Hospital. DSeze zijn naar tevredenheid opgelost en zijn er ook weer patiënten geholpen en diverse gecompliceerde operaties uitgevoed.
De ambulance is in Ado Ekiti en in gebruik genomen als AFAS Foundation ambulance.
Hierover is contact geweest met de AFAS-foundation.
Door onze stichting is een diathermie-apparaat gefinancierd, welke gebruikt wordt bij operaties om bloedverlies tegen te gaan.
Aan het eind van het jaar is het eerste laboratorium apparaat aangeschaft. Een multifunctioneel  hematologie analyse apparaat. Zie foto.
Ondanks het feit dat corona een grote impact heeft op het dagelijks leven hebben de zusjes Pinkse weer kerstkaarten gemaakt en ook kunnen verkopen, hiermee werd ca €1.000 opgehaald.
Ook kregen we van de verschillende PCI's uit Groet en Kudelstaart weer een bijdrage.
Ook werden regelmatig donaties van onze donateurs ontvangen.
In 2021 wordt dokter Dare 60 jaar. Ter gelegenheid van deze gelegenheid heeft hij het plan om een aantal veelbelovende studenten een kleine beurs aan te bieden en in zijn gheboorteplaats met behulp van collega dokters en verpleegkundigen een grootschalig medisch hulpproject uit voeren voor mensen die anders verstoken blijven van medische hulp.
Hiervoor is door Nanette Holling een actie opgezet onder familieleden. Deze heeft reeds €1.000,- opgebracht.

Ambulance in Nigeria                       december 2019


Na de omzwervingen van de autopapieren via Duitsland en heen en weer naar Brussel-Amsterdam vice versa kon de aumbulance die via Antwerpen met Grimaldi werd vervoerd naar l

Lagos eindelijk ingeklaard worden en staat nu op het terrein van Bola Osasanya, de zwager van Doctor Dare. Na registratie en het verzorgen van de verzekering kan de ambulance naar Ado Ekiti gebracht worden om patiënten te vervoeren voor het ziekenhuis Helping Hands. Dank aan Joost van Hennes automobielen in Nijmegen en Caroline van TOP, Trans Ocean Pacific Forwarding en natuurlijk de AFAS-foundation die de aanschaf en het vervoer heeft mogelijk gemaakt.


Oktober 2019
Op 16 oktober vindt er in het AFAS-gebouw in Leusden een challenge plaats waarbij we een presentatie geven naar aanleiding van een aanvraag voor financiële steun voor de aanschaf van een ambulance en enige laboratorium analyse apparaten.

Er zullen ook weer kerstkaarten worden verkocht in de parochiekerk van Kudelstaart, Sint Jan Geboorte op 24 november en 8 december en in de kerk van de Samen Op Weggemeente van Kudelstaart, De Spil op 10 november en 1 december
analyse apparaten


Januari 2019

Eerste operatie in ziekenhuis Helping Hands

Op dinsdag 15 januari 2019 werd de eerste patient geopereerd in het ziekenhuis van doctor Dare Ogunlusi in Ado Ekiti. Het betrof een blinde darmoperatie waarbij de appendix bijna gescheurd was. De operatie is goed gelukt en de patient herstelt voorspoedig.

December 2018

In november en december hebben Willy en Thea weer kerstkaarten verkocht in Kudelstaart. 3 zondagen in de parochiekerk Sint jan Geboorte en een zondag in De Spil bij de Samen Op Weg gemeente. 

Thea verkocht ook kerstkaarten in haar parochiekerk in Schoorl.

November 2018

17 november 2018

opening van het specilist hospital Helping Hands in Ado Ekiti


Na 5 jaar van fondsen werving kan het ziekenhuis van Doctor Dare Ogunlusi eindelijk geopend worden.

Het ziekenhuis is officieel geregistreerd en bij de inspectie van het ziekenhuis was men onder indruk van het gebouw en de inrichting.

Het werk van onze stichting zit er nog niet op, we blijven in ieder geval nog 5 jaar betrokken om te zorgen dat het ziekenhuis zich zelf zal gaan bedruipen.

Voor november en december zijn 4 zondag gepland om kerstkaarten te verkopen.31 augustus 2018 ontving secretaris Willy Holling van stichting MissionHouse een cheque van €2500,00 uit handen van de secretaris van de stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer, OSA mevrouw Kooij

November 2017

In de afgelopen tijd zijn er acties ondernomen:
1. Er is een aanvraag voor financiële steun gedaan bij de Hofsteestichting.
    Deze werd gehonoreerd met €2.000,-
2. Er werd een aanvraag ingediend bij stichting OntwikkelingsSamenwerking Aalsmeer, OSA
    Deze werd gehonoreerd met €2.500,-
3. Er werd een aanvraag ingediend bij PCI Kudelstaart
    Deze werd gehonoreerd met €500,-
4. Er is een aanvraag ingediend bij stichting Eerlijk Delen
5. Er is een aanvraag ingediend bij de stichting Talent.
    Deze werd helaas afgewezen.
6. Er werd op 5 en 12 november een kerstkaarten verkoop actie gehouden in de parochiekerk St.Jan Geboorte in
    Kudelstaart
    Deze bracht ruim €200,- op. De kertkaarten verkoop actie wordt ook gehouden in de kerk van Thea Pinkse. Tevens
    ontvangt de stichting van het PCI van deze kerk ook nog €250,-

 oktober 2017  Cheque van OSA


CHEQUE UITREIKING AAN STICHTING FOUNDATION MISSION HOUSE

Op vrijdag 6 oktober j.l. mocht de voorzitter van OSA, Gerard Nijland een cheque van

€ 2500,- overhandigen aan een bestuurslid Mevr.W.Holling van de Stichting Foundation Mission House.

Er werd een bedrag van  meer dan € 7500,00 ingezameld door de stichting.

Het geld is bestemd voor de aanschaf van apparatuur voor het ziekenhuis in Ado Ekiti in Nigeria dat nu is afgebouwd. Dhr. en Mevr.Holling zijn in juni nog in Nigeria geweest om het ziekenhuis te bezoeken en waren erg onder de indruk van de bouw en de inrichting tot nu toe. Begin 2018 zal het ziekenhuis worden geopend.

Informatie over dit project is te vinden op: www.freewebs.com/gambiamission

Bent u geïnteresseerd in het werk van OSA dan kunt dit vinden op:

www.osa-aalsmeer.nl

Juli 2017

Wij waren van 23 juni tot zaterdag 8 juli in Nigeria bij onze Nigeriaanse vrienden dokter Dare Ogunlusi en zijn vrouw dokter Gbemi Ogunlusi. We verbleven deze tijd in het huis van Dare in Ado Ekiti.
We bezochten het ziekenhuis Helping Hands dat met behulp van onze stichting is gerealiseerd.
We bezochten ook het ziekenhuis van de universiteit van Ekiti State waar Dare nu werkt als lector, hoofd van de Eerste Hulp-afdeling en orthopedisch chirurg. Hij vertelde dat hij in juni het salaris van december 2016 had ontvangen, de tussenliggende maanden niets, en dat afgewacht moest worden of die maanden wel uitbetaald zouden worden. Dat gold voor al het personeel.
Bij de bouw van het ziekenhuis heeft hij ook te maken met de levering van inferieure materialen en diefstal. Ik heb dan ook grote bewondering voor hem, dat hij doorzet ondanks het feit dat hij diverse keren het bijltje erbij neer wilde gooien.
 

Januari 2017

Maandag 9 januari ontving Willy Holling van de secretaris van OSA de verdubbelingscheque van €2500,-

In de eerste dagen van januari zijn de zonnepanelen en accu's voor de permanente stroomvoorziening gearriveerd en wordt een begin gemaakt met de installatie. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de verdubbeling van de ingezamelde gelden door OSA, stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer.

December 2016

Kaartverkoop 11 december

Zondag 11 december 2016 vond de verkoop plaats van handgemaakte kerstkaarten in de parochiekerk van Sint Jan Geboorte in Kudelstaart. De zussen Thea en Willy verkochten de door henzelf , en twee andere zussen,gemaakte kaarten na de gezinsviering achter in de kerk. Hoewel een aantal mensen er niet op gerekend hadden, werd er toch flink verkocht. Samen met de opbrengst in de parochiekerk van Thea en met de hulp van donateurs werd er een groot bedrag opgehaald. Zo veel dat het maximum bedrag ter ondersteuning bij de OSA, stichting Ontwikkelings-Samenwerking kan worden aangevraagd. Er wordt al op gerekend dat volgend jaar weer een verkoop van deze handgemaakte kaarten kan plaatsvinden. Kaarten zijn ook te bestellen via [email protected] Bellen kan ook 0297325099.


December 2016

Zondag 11 december worden in de parochiekerk van Kudelstaart kerstkaarten verkocht die gemaakt zijn door Willy Holling en haar zussen Thea, Ina en Agnes.
We hopen op een flinke opbrengst, die verdubbeld kan worden door stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer.


De bouw van het ziekenhuis is in de eindfase. De grond rond het ziekenhuis wordt geëgaliseerd. De deuren worden ingehangen. De zonnepanelen zijn aangeschaft. Er moeten nog fondsen gevonden worden om deze te installeren.

Oktober 2016
De bouw van het ziekenhuis vordert gestaag, dankzij een particuliere gift van €5000,- en een actie van Ricky, Chiara, Joël en Finn van de Jozefschool is €420,- bijeengebracht.
De vloeren zijn gelegd, sanitair is geplaatst, binnendeuren zijn gemaakt. Er zijn ontzettend veel gebruiks-en verbruiksmaterialen ontvangen uit de VS.
De fundering voor de watertank is aangebracht. Hopelijk kan eind van dit jaar, begin van volgend jaar het eerste deel van het ziekenhuis in gebruik worden genomen.

Erkenning
Na een intake procedure is onze stichting erkend als officiële goede doelen stichting door het CBF, Centraal Bureau Fondsenwerving.